سفره ۷ سین Haft-Seen در هتل اموات


مسئولین امنیّتی که قبل و بعد از انقلاب با زندانیان سیاسی سر و کار داشتند همه نادرست و نابکار نبودند. در هر دو رژیم کسانی بودند که رنج زندانی را نمی‌خواستند. البّته در میان‌شان آدم‌های بی مروّت و پست پیدا می‌شد امّا، همه از نوع آیشمن و خولی نبودند.
 ...
نگهبانان زندان اصفهان(و هتل اموات) هم، همه یکدست نبودند، برخی هوا برشان ‌داشت. به ستم و بیداد آلوده شدند و چرک وجودشان را گرفت اما کسانی هم بودند که خوی انسانی داشتند و از آزار زندانی سیاسی کیف نمی‌کردند..
... 
بزرگنمایی و روایت‌های دروغ در مورد دشمن، جفا به مردم است و صحّت رویدادهای واقعی را هم زیر سئوال می‌برَد.
...
زندانیان سیاسی به طنز به یکی از شکنجه‌خانه‌های اصفهان که گویا پیش‌تر اصطبل اسب‌های کاشفی(از سرمایه‌داران اصفهان) بوده، هتل اموات می‌گفتند که یک معنی‌اش این بود که هرکس پایش به آنجا برسد دیگر آخر ـ عاقبت‌اش با خدا است و فاتحه‌اش خوانده شده...
...
خیلی‌ها در آنجا شکنجه و سر به نیست شدند.
او هم...
نامش بر برف نوشته بود. خورشید ذوبش کرد و آب آن را با خود برد...
...
سایت همنشین بهار
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook