همه چیز مانند چیزی است، خود آن چیز مانند چیست؟
Everything must be like something, so what is this like 

 
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
آخرالامر گِل کوزه‌گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی 
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است 
عیش با آدمی‌ای چند پری‌زاده کنی 
اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان 
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

حافظ  

 

 

 

 

 

 

 

تشریح ساختمان جهان و تکامل آن بر اساس خواص و کنش و واکنش ذرات بنیادی Elementary Particles صورت می‌گیرد. ذرات بنیادی توسط نیروهای گرانشی، هسته‌ای و الکترومغناطیسی به هم پیوند یافته‌اند...

«کوری عصاکش کور دگر» - اثر «پیتر بروگل» Pieter Bruegel نقاش هلندی دوران رنسانس - دستمایهٔ خلق آثار ادبی از جمله شعری از بودلر و رمانی از ویلیام کارلوس ویلیامز قرار گرفته است. 

مایکل ویس عقل و شعور مخاطبین خود را که بیش و پیش از او، با نظامهای دیکتاتوری ایران و سوریه، فاصله و زاوبه دارند، به بازی می‌گیرد. وی «شلیک مستقیم تک‌تیراندازان نیروهای دولتی سوریه را به چشم کودکان ۱۲ ساله» با آب و تاب تعریف می‌کند تا نقشه‌های شوم مدعیان صاحب اختیاری جهان و نوکران و پادوهایشان را به خیال خود کمرنگ کند. 
https://www.youtube.com/watch?v=c0PSqEYa_pU

 

 

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Tazahorate_Iran_2Porsesh.mp3

 

 

 

 

 

 

بتدریج تکمیل می‌شود 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook