همه چیز مانند چیزی است، خود آن چیز مانند چیست؟
Everything must be like something, so what is this ike 

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
آخرالامر گِل کوزه‌گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی 
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است 
عیش با آدمی‌ای چند پری‌زاده کنی 
اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان 
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

حافظ  

 

 

بتدریج تکمیل می‌شود 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook