یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ / Sunday 21st July 2024

 

 

گفتگوهای مِلین The Melian Dialogue
کسی از پیروز سؤال نمی‌کند

https://www.youtube.com/watch?v=gbQcJUWaKbI

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/The_Melian_Dialogue.mp3


خطابه انقلاب همیشه با پویایی و کمال همراه نیست. یعنی همۀ کسانی که وضع موجود را قبول ندارند و بر حفظ آن تاکید نمی‌کنند، لزوماً دموکرات نیستند. مهم این است که با چه باورها و خواست‌هایی به دنبال تغییر وضع موجود هستیم، خواست تحول و تغییر در صورتی دموکراتیک است که مقصد آن نیز روشن باشد. تجربه‌های دردناک نشان داد هر نوع تغییری که با تجدد ستیزی و رهبر پرستی و ضدّیت با ارزش‌های جهان شمول همراه باشد و آزادی بیان و حق مخالف را پاس ندارد، به فاجعه می‌انجامد، هر اسمی که می‌خواهد داشته باشد.

حرف آخر را قدرت می‌زند  Might is right
ماکس اشتیرنر Max Stirner فیلسوف و نویسنده آنارشیست آلمانی‌، در کتاب «او و هر آنچه از اوست» Der Einzige und sein Eigentum می‌گوید:
حق با کسی است که قدرت داشته باشد حتی اگر نا حق باشد!
روی این حساب، گرگ وقتِ حمله، حق دارد ما را از هم بدرَد، ما نیز حق داریم با گلوله او را سر جای خود بنشانیم. ظاهراً حق باید به حقدار برسد، اما در عمل از آن کسی است که قدرت را در اختیار می‌گیرد حتی اگر پَست و ناحق باشد. (حق در اینجا به معنی حقیقت نیست).
گویی، ماهیتِ سیاست این است که قدرت، رَجَزخوانی کند و با های و هوی و دام و دَد، مخالف و منتقد را از سر راه بردارد. همیشه این طور بوده، گاه در لوای دین، گاه در لوای ایدئولوژی، گاه در لوای اینکه ما حق‌مان است اینجا بنشینیم، ما ظّل الله (سایه خدا) هستیم، از فره ایزدی برخورداریم و در خیر مردم می‌کوشیم. ما نوک پیکان تکامل هستیم، این قدرت و آن قدرت، پُشت ماست، بعلاوه، سازماندهی بلَدیم و تشکیلات داریم...

کسی از پیروز سؤال نمی‌کند
مهم نیست مردم ما را می‌خواهند یا چشم دیدنمان را ندارند، این‌ها دَره‌وَری و «شّرووِرّ» است «مردم تعادل قوایی فکر می‌کنند و دنبال کسی که اسلحه دارد، می‌روند».
کافی‌ست قدرت را بدست بگیریم، همه چیز حّل می‌شود و آنوقت «کسی از پیروز سؤال نمی‌کند» !

از قول آدولف هیتلر گفته شده: 
Niemand fragt den Gewinner, ob er Recht hat 
به بخش نخست حرف او (کسی از پیروز سؤال نمی‌کند) - دیگران هم اشاره کرده‌اند. 
الفائز لا يسأل، هل كان على حق... گویا مسؤول اول تشکیلات مستقر در آلبانی هم به زبان آورده‌است. 

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook