Wednesday 1 July 2020 / چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۳۴)


http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/ReyoRumoBaghdad(34).mp3


ما را به صبح مژده همى داد
آن راستگو خروس ِمجرّب
برزد دوبال خود را برهم
از چيست آن ندانم؟ يارب
هست از نشاط آمدن روز
يا از تاسف شدنِ شب
مسعود سعد سلمان

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود: نحسی جمعه سیزدهم، بیژن جزنی و بهروز دهقانی در یادمان‌های ناصر رحمانی نژاد، تاسیس شورای نگهبان پیشنهاد کی بود؟ قتل رهبران ترکمن در سال ۵۸، ما همه چائوشسکو هستیم، هگل و پدیدارشناسی روح، گی‌یر مو کابررا اینفانته و زنانی که شکست را شکست دادند.

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook