Wednesday 1 July 2020 / چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۳۶)

https://www.youtube.com/watch?v=TbnWF0gf6yg 


خرافات خواب آرد نادانان را 
 بیشتر مردم عامه آنند که باطل و ممتنع را دوست‌تر دارند، چون اخبار دیو و پری و غول و بیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد [معرکه بگیرد] و گروهی همچون او گرد آیند و وی گوید که در فلان دریا جزیره‌ای دیدم و پانصد تن جایی فرود آمدیم در آن جزیره. و نان پختیم و دیگها نهادیم. چون آتش تیز شد و تبش بدان زمین رسید، از جای برفت نگاه کردیم ماهی بود...
راندن تاریخ از نوعی دیگر باید. تاریخ بیهقی - خطبه باب خوارزم

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود: 
 به توپ بسته‌شدن حَرَم و گنبد امام رضا، یادی از عماد رام، Big Fish - ماهی بزرگ، شریعت، آخوندی و غیرآخوندی ندارد، نامه بلینسکی به گوگول، آر- ۲ - پی، ناصر رستگارنژاد، سؤال زمانه را باید با زبان زمانه پاسخ داد

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook