Tuesday 4 August 2020 / سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۳۹)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=s9s3-FdgNa0


تاریخ یک علم است (اما نه به معنی اخص کلمه= science)، علم شناخت و تفسیر گذشته‌ی انسان‏‌ها در پرتو حال که بر اساس روش‏‌ها، گزینش‏‌ها و تفسیرهای مورخان به دست می‏‌آید. تاریخ گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است. البته تاریخ یک چیز نیست، بلکه چندین چیز است. چیزی که اتفاق می‏افتد و «چیزهایی»(تصویرهایی) که از آن در ذهن می‏‌سازیم. 
بندیتو کروچه فیلسوف ایتالیایی و نویسنده کتاب تاریخ به مثابه داستان آزادی گفته‌است: هر تاریخ واقعی، تاریخ معاصر است.
"Ogni vera storia è storia contemporanea"
یعنی فهمیدن ما با واقعّیت کنونی دمخور و همنشین می‌شود و از آن تأثیر می‌گیرد.

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود: 
پیمان سعدآباد، چهار مضراب، غزلواره‌های شکسپیر ، آیا جنس مُذَکّر، میدان‌دار الهیات است؟ ترور احمد آرامش، ده+ده ۲۰ نیست، کنفرانس یالتا، ماتروشکا و سوسیوپات

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook