Tuesday 4 August 2020 / سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۴۰)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfWX1K65P9A&t=18s 

http://hamneshinbahar.net/mp3files/ReyoRumoBaghdad-40.mp3


خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود: 

خولیو آنگیتا، نامهِ امیرکبیر در مورد عَمّهِ ناصرالدّین شاه، جَعلی است، محسن یلفانی و رنجهایش، پنجره ها را باید باز کرد تا اندیشه هوا بخورد، چنگیز احمدی و گروه رازلیق، خواجه نصیرالدین طوسی و اصحاب قدرت، نامه عاشقانه دختری در عهدقاجار واقعی نیست، مانیفست‌کمونیست و بالزاک، تاریخچه مناره به پیش از اسلام برمی گردد، داستان شغال و افتادن در خُم رنگ، گفتمان سنت گرایی بدنبال دشمن می گردد، چه بر سر گُل‌ها آمده‌است؟


 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook