Tuesday 4 August 2020 / سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۴۲)

 
ویدئو

http://hamneshinbahar.net/mp3files/ReyoRumoBaghdad42.mp3


خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود: 
انقلاب تابستانی - هر دم صدای نی میاد/ آواز پی در پی میاد (لطفعلی‌خان زند) – ارنست گامبریچ و داستان هنر – یادی از اکبرخان نوروزی و حسن کسائی – جشن پنطیکاست – تاریخچه مجلات ریاضی – بلشویکها و بازی قدرت – پوزیتیویسم – تبیین جهان و دولت ستمگر امپریالیست – شور امیروف

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook