Tuesday 4 August 2020 / سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

 

ری و روم و بغداد (۴۳)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfPbrWWhJ1U

http://hamneshinbahar.net/mp3files/ReyoRumoBaghdad43.mp3


یک شکار‌چی در حال نشانه‌گیری به پرندگان بود و در اثر سردی هوا، چشمانش گریان می‌نمود، یکی از پرندگان گفت این باید شکار چی دل رحم و مهربانی باشد، ببین چگونه اشک از چشمانش جاری شده !؟ پرنده‌ای جواب داد به چشمان او نگاه مکن که در اثر سرما از آن آب می‌چکد، به دستانش بنگر که می‌خواهد ماشه را بفشارد و گلوله را در سینه من و تو جای دهد !

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می‌کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم‌پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود.
 

 

در این بخش به موضوعات زیر اشاره می شود:
Helix Nebula چشم زیبا، نه چشم خدا - دکتر جلال صمیمی کاشف سرچشمه‌های پرتو گاما - مینوی خرد - «ما که ایم اندر جهان پیچ‌پیچ»؟ (جبر و اختیار) - رودی دوچکه و «عنصر ذهنی» در تاریخ - یادی از سعید سلطانپور، آن حاضرترین حضار


 
 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook