سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ / Tuesday 23rd July 2024

 

 

غبارزدایی از آینه‌ها
نامه تاریخی دکتر مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی

 

https://www.youtube.com/watch?v=chPq_xu4RkU

«اوایل زمستان سال ۵۷ که شعار جمهوری اسلامی بر سر زبانها افتاد، در نشست هیئت اجرایی جمعیت حقوقدانان ایران که آنزمان در دفتر زنده باد دکتر محمدتقی دامغانی تشکیل شد، دکتر مصطفی رحیمی در باره نوشته‌ای که با خود داشت، با متانت و نجوا با یکی دو نفر از اعضای هیئت اجرایی و بعد تک و توکی از سایرین به صحبت و توضیح پرداخت و پیشنهاد می‌کرد که نوشته‌اش به بحث گذاشته شود و با امضای عده‌ای از اعضای جمعیت که مایل باشند منتشر گردد. اکثراً مسأله شعار جمهوری اسلامی را جدّی نمی‌دیدند و براین عقیده بودند که اهمیت‌دادن به آن به مطرح‌شدن وسیع و جدی‌شدن قضیه در جامعه می‌انجامد!...»
«در کارنامه فرهنگ سیاسی ایران نامه دکتر مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی نمودار یگانه‌ای از هوشمندی تاریخی است. نویسنده نامه یکی از فرزانه‌ترین فرزندان ایران بود...»
...
دکتر مصطفی رحیمی در سال ۶۰، بیش از سه ماه بازداشت شد و دلیلش اینطور که خودش در نامه به زنده یاد امیر پیشداد نوشته، هیچ ربطی به نامه‌ای که به آیت‌الله خمینی نوشت، نداشت. همچنین بر خلاف آنچه بی‌بی‌سی منتشر کرد و به اشتباه در ویکیپدیا هم نوشته شده، به علت نوشتن متنی به اسم «عصرانه حکومت قانون» نبود...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
- مصطفی رحیمی، درباره جمهوری اسلامی (چند مقاله و سخنرانی)، انتشارات توس، تهران، [بهار ۱۳۵۸]
- آزادی، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران - دوره دوم - شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۲
- نعمت آزرم، در سوگ دکتر مصطفی رحیمی
- هدایت متین‌دفتری، مصطفی رحیمی
سعید محبی، روشنفکر برتر زمانه (به یاد دكتر مصطفی رحیمی)، روزنامه شرق، شماره ۵۵۵، یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴
- محسن کدیور، عصرانه با طعم قانون - آنان‌که گفتند آری، آن‌که گفت نه
- گردون، شماره ۳۳، ۳۴، گفتگو با دکتر مصطفی رحیمی
- کیهان، دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۷، شماره ۱۰۶۳، دکتر مصطفی رحیمی: روشنفکر نباید مأیوس شود
- آیندگان، دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷، صفحه ۴، شماره ۳۲۶۴ (نامه به آیت‌الله العظمی خمینیچرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟)
- آیندگان، شماره ۳۲۶۴، دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷، دو نظر از آیت‌الله [یحیی] نوری و مصطفی رحیمی درباره حکومت و جمهوری اسلامی
مصطفی حسینی طباطبائی، پاسخی دوستانه به آقای دکتر مصطفی رحیمی، آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷
عبدالرضا حجازی، پاسخ به نامه دکتر مصطفی رحیمی، پیش‌داوری درباره جمهوری اسلامی و... آیندگان، ۲۶ و ۲۷ دی ۱۳۵۷
- علی موسوی گرمارودی، توضیح مختصر پیرامون مقاله آقای مصطفی رحیمی، آیندگان، ۳۰ دی ۱۳۵۷
مرتضی مطهری، نقد مقاله مصطفی رحیمی، [نگارش زمستان ۱۳۵۷]
- مهدی ممکن، پاسخ به نامه دکتر مصطفی رحیمی، آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷
- امیر پیشداد، سیمای یک انسان نجیب [و ده نامه منتشر نشده مصطفی رحیمی]
...
این بحث را از ویدئو یا فایل صوتی بشنوید.
 
 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook