سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ / Tuesday 23rd July 2024

 

 

نقاشی، هنر بیان ایده‌ها و عواطف


بدون شناخت دنیای لطیف هنر و بدون تأمل در عمق شاعرانه اشیاء، نمی‌توانیم آنچنان که باید از پس روزمرّگی و کژی‌های روزگار برآییم. خوب است علاوه بر تکیه بر خرد و امید، نگاهی زیباشناسانه به هنر و زندگی هم داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook