چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 24th July 2024

 

 

اگر قصه اندوهگینان بر تو خوانم،‌ آسمان و زمین خون گریند

کارهای زمانه میل به اِدبار دارد. چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی... دنائت مستولی و مروّت متواری ا‌ست...
زینهار تا کلام را نفروشی و روح را به خدمت جسم در نیاوری. اگر گریزی از غلام بودن نیست به تن خود غلام شو که خلقت آخرین پدر ماست اما نه با کلام که خلقت اولین است...
...
آدمی شایسته نیست که ابزار کس دیگری قرار بگیرد. زنهار تا به «غضب بارک الله» گرفتار نشوی و به هر قیمتی، گر چه به گرانی گنج قارون، قلم را به مداحی و بی‌مروتی آلوده نکنی.
اگر می‌فروشی، همان بهْ که بازوی خود را، حتی تن خود را، اما قلم [و قلم مو] را هرگز!...
زنهار به توفیق بهانه نکنی زآنک
معذور ندارند بدین خرد و کلان را
...
نفرین ها و آفرین‌ها همه بی ثمر است و پشت جاذبه‌های لفظی و کاغذی تا فرسنگ‌ها فرسنگ چراغی نیست، آبی نیست، فروغ مهتابی نیست و از خیر و صلاح هیچ خبری، که فقط برهوت است و بس.
...
چاپلوسان آب در آفتابه ازمابهتران می‌ریزند و کبر و خودبینی، راه را بر فروتنی و واقع بینی بسته‌ است.
زینهار تا در این آشفته بازار به ساز دجالان نرقصی و با عَسل‌پوشان سرکه فروش هم‌پیاله نشوی و با انصاف و راستی وداع نکنی.
با هر پلیدی که به زبان آوری مردمان را آلوده‌ای، اما با هر پلیدی که به قلم جاری کنی درون خویش را
...
مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
کس نمی‌داند کدامین روز می‌میرد... 
هیچکس از فردای خویش خبر ندارد و نمی‌داند کی و کجا خواهد افتاد.
همه سر بر خاک می‌نهیم و عاقبت از ما غبار ماند غبار...
عاقبت از ما غبار ماند زنهار
تا ز تو بر خاطری غبار نماند
___________________
- گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان
«...دزد بی توفيق ابريق رفيق برداشت که به طهارت می‌رود و به غارت می‌رفت...»
- کلیله و دمنه باب «برزویه طبیب»
- رساله پولس رسول به کاتبان
آهنک ویدیو از «نیکولو پاگانینی» Niccolò Paganini یکی از نامدارترین نوازندگان ویولون در تاریخ موسیقی است. 
... 
سایت همنشین بهار
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook