چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 24th July 2024

 

 

هیپاتیا، ریاضیدانی که در آتش جهل سوخت
Hypatia of Alexandria 


هیپاتیا[هایپاتیا] Hypatia of Alexandria ریاضی‌دان و زن دلیری که جان بر سر عقاید و آرای خود نهاد، سال ۳۷۰ میلادی در اسکندریه چشم به جهان گشود. وی در دوران حکومت روم بر مصر در اسکندریه زندگی می‌کرد.
...
سلطه کلیسای آن زمان برفضای اجتماعی و رویارویی با پیشرفت و تحول علم از یک سو، و فقر عنصر ذهنی بخش زیادی از مردم آن روزگار از سوی دیگر، تهدیدی برای پیشرفت دانش و فرهنگ بود. هیپاتیا در همین فضای اجتماعی می‌‌زیست و نمی‌توانست از گزند مرتجعین دور بماند. سال ۴۱۵ میلادی، وقتی از کتابخانه مرکزی اسکندریه باز می‌گشت، تاریک اندیشان وی را گرفتند و بعد از آنکه دست و پایش را شکستند و با چاقو به جانش افتادند، بدن مجروحش را در آتش جهل خویش سوزاندند...
...
از وی به عنوان آخرین کتابدار کتابخانه اسکندریه، دوستدار فلسفه و نخستین زن ریاضی‌دان یاد می‌شود. پدرش هم ریاضی‌دان بود و او در ویرایش بسیاری از متون ریاضی و... وی را همراهی می‌نمود. هیپاتیا معتقد بود انسان همان‌طور که برای برقراری حقیقت می‌جنگد باید با خرافات به مبارزه برخیزد...
منابع 
ب. فلدبلوم. «گوشه‌هایی از زندگی‌نامهٔ چند ریاضی‌دان»، ترجمهٔ پرویز شهریاری
طبری، احسان. هیپاتیا، دانش و مردم، شماره ۱۰ 
راسل، برتراند. «قرن‌های پنجم و ششم». در تاریخ فلسفه غرب (جلد اول). ترجمهٔ نجف دریابندری
Whitfield, Bryan, "The Beauty of Reasoning: A Reexamination of Hypatia and Alexandria"
Kingsley, Charles (1853). Hypatia, or New Foes with Old Faces.
...

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook