گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی 15
مرضیه با خودش تعریف می‌شود

https://www.youtube.com/watch?v=MUm4hpAd7cI

در دقیقه ۱۳۰ (۲/۱۰) از طرف من گفته می‌شود که آقای دکتر کریم قصیم هم در نشست شورا (که به خانم مرضیه توهین می‌شود) حضور داشته‌اند. ایشان در آن جلسه نبودند. از بی‌دقتی و اشتباه خودم پوزش می‌خواهم. 


وقتی بوی جوی مولیان را می‌شنویم با صدای مرضیه و بنان که حالا گرچه غایب‌اند؛ در شمار حاضرترین حضارند، همسفر تاریخ و همنشین اساطیر می‌شویم و گویی با چنگ رودکی سوار شدن امیر سامانی بر اسب را هم می‌ببینیم که خیز برمی‌دارد و پا بر رکاب می‌زند...


 

 

 گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۲)  گفتو‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۵) گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۶)  گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۷)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۸) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (۱۹)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (20) گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (21)  گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی (22)  
... 
سایت همنشین بهار  

 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook