عباس رحیمی و رنج‌هایش
چرا به جای آنکه اصلاً هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟  


ابراهیم محمد (عباس) رحیمی که یک مویش به هزار آدمک زبون بی‌صفت می‌ارزد؛ هم‌اکنون در بستر بیماری، لحظات سختی را می‌گذراند. (...)
...
بارانی از غم بر من می‌بارد و این زندگی که پارس می‌کند و این زمین که خار می‌خلد و این آسمان که بلا می‌ریزد مرا به ستوه می‌آورد.
چرا به جای آنکه اصلاً هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟ چرا؟
?Why is there something rather than nothing

در همین رابطه:
...

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook