تعقل از شک برمی‌خیزد
جهانخواران عاشق چشم و ابروی ما نیستند

 

  • اشاره به کید و مَکرِ مدعّیانِ صاحب اختیاریِ جهان؛ ابدا به معنی نادیده‌گرفتنِ ظلمی که بر مردم ستمدیده ایران می‌رود نیست، و اثبات شئی، نفی ماعَدا نمی‌کند.
  • دافعه غول های تسلیحاتی و شیمیایی ایالات متحده و جنگ طلبانی چون جان بولتون را، جاذبه مردان نیکی چون جرج واشنگتن و جفرسون و مارلون براندو و همفری بوگارت…توجیه نمی‌کند. 

به دلیل «حاکمیت سالوس و ریا» در ایران، کم نیستند کسانیکه در انتظار اسکندری و «جان بولتون»‌ی به سر می‌برند تا کاری کند کارستان، اما نباید فراموش کنیم که سیاست طالبان نفت و دلار در «تغییر رژیم» کشورهای مختلف، دنباله همان سیاستی است که دکتر مصدق را بر انداخت و شاه را آورد، سوکارنو را انداخت و رژیم نظامی سوهارتو را برپا ساخت، پاتریس لومومبا راُ کشت و مُوبوتو را بقدرت رساند، سالوادر آلنده را ساقط کرد و پینوشه را به مَسند قدرت نشاند و به همین ترتیب ده‌ها دولت دموکرات و منتخب مردم را بر انداخت و حکومت های ضد مردمی را بقدرت رساند تا هزاران انسان را شکنجه و زندانی کرده و به قتل رسانند، تا جنبش نجات بخش ملی بعد از جنگ دوم جهانی در سه قارّه را نابود و منافع شرکتهای چندملیتی را حفظ کنند.
...
درحالیکه ازمابهتران، بیرحمانه تر از قبل یکه‌تازی نموده و دروازه های همه کشورها را در اختیار تاراج انحصارات خویش باز می‌کنند…،
در حالیکه نظریه پردازان راست افراطی، خودشان وجود «امپریالیسم» را پذیرفته و آن را برای جهان کنونی لازم می‌دانند و اندیشمندان آمریکائی هم که خود را به قدرت نفروخته‌اند اینگونه حقه بازی ها را افشا می‌کنند، «نفاثات فی العقد» در بوق و کرنا می‌کنند که سلطه‌جویی امپریالیستی تنها و تنها ذهنیت روشنفکری است! 
آنان با فرهنگ لغت روپرت مُرداخ و پال ولفوویتز و دست اندرکاران پروژه قرن جدید آمریکا، به جوهر نهفته درکلمات تیغ می‌کِشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس
ابهام و تردید در تشخیص امپریالیزم 
«مضمون برنامه حداقل یک سازمان مسلح به ایدئولوژی اسلام و جهان بینی توحید، دقیقاً ملازم با نفی همه‌جانبه آثار سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپریالیزم جهانی به سردمداری آمریکا است. همان قدرت شیطانی، طاغوتی و کفرآمیزی که غدارترین نیروی تاراج گر تاریخ جهان را تشکیل می‌دهد. همان قدرتی که همراه با سایر شرکا تمام خلق‌های زیر سلطه جهان را در چنگال اهریمنی خود دارد…
کما اینکه در تاریخ جدید ایران از مشروطه به این طرف امپریالیست‌ها پیوسته حامی و ارباب هر جنایت و پلیدی سفاکان بوده‌اند. همان‌ها که رضا پالانی قلدر را برما گماشتند و برایمان کودتای ۲۸ مرداد، ساواک، کشتار ۱۷ شهریور، فاجعه سینما رکس و چماقدار و رستاخیز و… به ارمغان آوردند.
همان‌ها که کاپیتولاسیون سیاسی خود را به تمام ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما تعمیم دادند.
از این نظر به صراحت اعلام می‌کنیم که هرگونه ابهام و تردید در تشخیص امپریالیزم غدار زمان به مثابه مانع، بت و تضاد اصلی این مرحله از تاریخ از جانب هر فرد و مقام و گروه، بی تردید در این میهن فاجعه ها به بار خواهد آورد.
اعلام می‌کنیم که بدون درگیری قاطع انقلابی با تمام مظاهر این قدرت شیطانی هیچ مجالی برای سعادت خلق و رضای خالق و معرفی چهره راستین اسلام و گام برداشتن به جانب توحید و یگانگی اجتماعی باقی نخواهد ماند.»
از برنامه حداقل مجاهدین خلق دربارهٔ رفراندوم و انتظارات مرحله‌ای از جمهوری اسلامی
(روزنامه کیهان، مورخه دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۷)
جان بولتون و بمباران ایران 
...

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook