بازگشت از تنهایی - گفت و شنود با دکتر کریم قصیم

نقاشی پرتره آقای قصیم کار اسماعیل وفا یغمائی، و آهنگ آغاز و پایان ویدئو(آوای عاشقانه) از شوبرت است.
Franz Schubert, (Serenade) Ständchen: 'Leise flehen meine Lieder'

...
...

گاه چیزی به دل انسان برات می شود که بر خود او معلوم نیست چرا. شاید به این خاطر که حس مقدم بر اندیشه و مغز است و قلب به قول پاسکال، دلائلی دارد که مغز از آن آگاه نیست.
نمی‌توانم رنج خودم را پنهان کنم که قدر انسان فرهیخته و نیک اندیشی چون شما را ندانستند. نمی‌توانم بُهت خود را پنهان کنم که جامعه روشنفکری ایران نسبت به ستم بزرگی که به امثال شما رفت بی تفاوت ماند و شجاعت و برنایی آن را نداشت که در برابر دغل و توهین و دروغ بایستد...
حرفهایی هست برای نگفتن. حرفهایی که سر به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند...
همه گفتگوها
سه گفتگوی پیشین با آقای قصیم
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=185
...  
سایت همنشین بهار  

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook