یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ / Sunday 21st July 2024

 

 

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷
ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی 

https://www.youtube.com/watch?v=BNWsPMDxYaw

مقاله در آدرس زیر:

http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=810

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook