چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 24th July 2024

 

 

خاطرات امیرحسین احمدیان
یاد باد آن روزگاران یاد باد 

امیرحسین احمدیان:
[بعد از انقلاب، خطر دستگیری تقی شهرام وجود داشت] من به وی گفتم كه محل‌هایى را در روستاها مى‌شناسم كه امكان دسترسى رژیم به او را بسیار كم مى‌كند، همچنین به وى پیشنهاد خروج از كشور را كردم. تقى بسیار از من قدر دانى كرد و گفت كه بعد با من در این مورد تماس مى گیرد. من با او هفته‌اى دو بار قرار داشتم و همیشه همراه كوكب[همسرم] به سر قرارش مى رفتیم.در جلسات بعد گفت كه فكر نمى‌كند كه چندان در خطر باشد و قصد دارد در همین تهران بماند تا مرگ ارتجاع را ببیند.معتقد بودیم رژیم پس از دو سال سقوط مى‌كند.
http://www.simayesocialism.com/…/uploads/2019/03/Akherin.pdf  
 
 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook