سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ / Tuesday 23rd July 2024

 

 

ری و روم و بغداد (۶)
از سیدجواد ذبیحی و مرتضی کیوان
تا، ویسلاوا شیمبورسکا و آیت‌الله منتظری

 
 
خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس.
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود
 
مارتین لوتر و روز اصلاحات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نامه به آیت‌الله منتظری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
پیاز، به خاطر تا مغز مغز پیاز بودنش، نجیب است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
آیا قانون اساسی آمریکا، برگرفته از منشور کورش است؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
فاشیسم هیتلری، از دل بحران اقتصادی آلمان بیرون آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
استبداد دینی و قتل سیدجواد ذبیحی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
گراسیاس آلاویدا - سپاس از زندگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
وصیت‌نامه مرتضی کیوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook