سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ / Tuesday 23rd July 2024

 

 

ری و روم و بغداد (۱۲)
از ابراهیم پورداوود و اروند رود
تا، روشنک و نیمه پنهان ماه

خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام میکنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی‌‌پردازد. مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را درمی‌نوردد و دَم به دَم حالی به حالی می‌شود؛ دَرهم و بَرهم، پیچیده، ازهم پاشیده‌ و همراه با استعاره‌ است. مطالب پراکنده است و بهم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا آن خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. 
بتدریج بخشهای دیگر تدوین می‌شود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینجا تهران است. صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شط‌ العرب یا اروندرود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل هر ایرانی آتشکده است. یادی از ابراهیم پورداود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چرایی پیدایش زمستان، این کژی عین راستی‌ست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما بر زمان می‌گذریم نه زمان بر ما. یادی از روشنک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماه، رویش را آنطرف کرده است!


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گارگانتوا و پانتا گروئل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بودن یا نبودن، مسأله این است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook