Sect فرقه

 


فرقه به معنای جداشدن و گسستن است و در گذشته بیشتر در ارتباط با گروههای شبه مذهبی تعریف می‌شد. در تاریخ مسیحیت بدعت گذاران را هم فرقه می‌گفتند که معنی تحقیرآمیز داشت.
فرقه بر دار و دسته ای دلالت می‌کند که:
  • دیدگاه و رهبر واحد دارند و متشکل عمل می‌کنند و بعضی وقتها هم «جنگ نیابتی» راه می‌اندازند و نسق‌گیری می‌کنند.
  • با نفی دیگران خود را اثبات می‌کنند و برای رسیدن به هدف(که جز قدرت نیست) و برای کوبیدن مخالف خویش، از هر وسیله ای(ترور، تهمت، جوسازی و دروغ...) استفاده می‌کنند. نمونه اش را در مقابله با امثال خلیل ملکی، مجید شریف واقفی و... شنیده ایم. عبدالحسین نوشین را هم به امضا علیه دوست نازنینش خلیل ملکی واداشتند و از همسر شریف واقفی علیه او گزارش گرفتند...
  • جوری وانمود می‌‌شود یا در افراد جا می‌اندازند که رهبر(رهبران) تافته جدا بافته هستند.
  • مستقیم و غیر مستقیم افراد، وادار یا مُجاب می‌شوند در خصوص همه تصمیمات مهم زندگی، وابسته به رهبر و متصل به «نقطه خارج از خود» باشند.
  • جدا از روش‌ها و آموزه‌های تعریف شده که هر تشکل سالمی باید داشته باشد، نوعی استبداد معرفت‌شناسی Epistemological Authoritarianism هم که به «جبر جو» می‌انجامد در آن حاکم است. 
  • رازآلود بودن و عدم شفافيت در مرامنامه و يا مانيفست. تظاهر به اينكه حقيقت مطلق را فقط مراد و يا فقط رهبر و احتمالا شمس وزير و قمر وزير مربوطه مي‌دانند و به آن رسيده‌اند.
  • مدعی است نماینده حق و حقیقت است و غیر خود را برخطا in error در ضلالت و فردیت و جنسیت ارزیابی می‌‌کند و چنانچه جدایی یا انشعابی صورت گیرد طرف مقابل «دیو» ی که در مقابل «فرشتگان» ایستاده، معرفی می‌شود و همه باید از او پرهیز کنند. سپس همه جا می‌پیچد نبرد حق و باطل و جنگ ایدئولوژی میان پرولتاریا و بورژوازی در جریان است.[...]... 
فرقه همیشه بار منفی ندارد. در قرن نوزدهم گروههای ضد ارتجاعی که به جمود کلیسا معترض بودند نیز، فرقه نامیده می‌شدند. هواداران مارتین لوتر را هم که چندین سر و گردن از واپسگرایان به اصطلاح متدین جلوتر بودند، فرقه می‌نامیدند. به «حزب کمونیست ایران» هم که از تاریخ جنبش ملی و ضد امپریالیستی ایران معاصر جدا نیست و دکتر تقی ارانی از اعضای آن بود، فرقه می‌گفتند.«فرقه کمونیست ایران» 
فرقه یا «سکت» Sect به معنی منفی کلمه معادل کلمه کالت Cult است و نوعی کیش شخصیت و سرسپردگی و کنترل ذهنی را دامن می‌زند.
...
ریشه کلمه سکت از Secta (اسم مفعول فعل SEQUI) در زبان لاتین گرفته شده که به معنای راه و جاده است. البته معنای کلمات به مرور زمان تغئیر می‌کنند.

پانویس
جریانات زیر به فرقه شهرت یافته اند که لزوماً بار منفی ندارد.
فرقه اسماعیلیه یا باطنیه
فرقه دموکرات آذربایجان(آذربایجان دموکرات فرقه‌سی)
فرقه گنابادی (طاووسیه، نعمت اللهی سلطان علیشاهی و نعمت اللهی)
فرقه داوودیه
فرقه مولویه
فرقهٔ فرانسیسکن
فرقه جبریه
فرقه مقبره مقدس اورشلیم (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani)
فرقه های حیدری نعمتی
فرقه دَسوقیه یکی از فرقه‌های صوفی، و...
....
برخی Sect را به زبان عربی «سَکت» فرض کرده‌اند که غلط است. ‌«سَکت» یعنی سکون و مقوله دیگری است.
...
فرقه (حزب) کمونیست ایران در ژوئن ۱۹۲۰ (۱۲۹۹) در بندر انزلی در استان گیلان تأسیس شد و حیدر عمو اوغلی از رهبران جنبش مشروطه ایران در تأسیس آن نقش داشت.
... 
سایت همنشین بهار

 
 
 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook