چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ / Wednesday 24th July 2024

 

 

جنبش مشروطه

۱۷۰ سال پس از انقلاب کبیر فرانسه و یازده سال پیش از آنکه بلشویک‌ها در روسیه قدرت را به‌دست گیرند، ایران زمین، که لُردهای انگلیسی و تزارهای روسی حیات خلوت خود می‌دیدند آبستن حوادث تازه بود. باید از دل سیاهی و آن شب تار، گل صبح می‌شکفت.
مقاله در آدرس زیر
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook