یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ / Sunday 21st July 2024

 

 

گل همین جا است، همین جا برقص

 
در افسانه‌های «ازوپ» Aesop آمده است که لاف‌رنان مدعى بودند در «جزیره رودُس Rhodes واقع در «دریای اژۀ» پَرشى عظیم کرده‌اند که نگو و نپرس! 
گفته شد دست از لاف زدن بردارید و صحبت از برداشتن سنگهای بزرگ نکنید که سنگ بزرگ فقط برای نزدن است! نمی‌خواهد بروید آن دور دستها در شرق دریای اژه، جزیره رودس همین جا است. همین جا است که باید جهید.
Hic Rhodus, Hic Salta و به تعبیر مارکس: گل همین جا است، همین جا برقص. 
... 
مارکس در فصل نخست هجدهم برومر لوئی بناپارت به افسانه‌ای از «ازوپ» Aesop شاعر اسطوره ای یونان اشاره می‌کند. این افسانه حکایت مردی است که شهر به شهر می‌گردد و ادعا می‌کند می‌تواند پرش های شگفت انگیزی از مکان های بسیار مرتفع انجام دهد و باعث حیرت همگان گردد. اما زمانی که مردم شهرها از او می‌خواهند پرشی برایشان به نمایش بگذارد می‌گوید تنها در شهری به نام «رودس» می‌تواند پرش‌هایش را انجام دهد. از قضا روزی به شهری وارد می‌شود و با تکرار دعوی هیاهویی بر پا می‌سازد. وی مثل گذشته دعوت به پریدن را با حواله دادن آن به سرزمین «رودس» پاسخ می‌گوید اما این بار شرایط متفاوت است چرا که مردم می‌گویند: «اینجا رودس است؛ بپر!».
شاید زمانی که ازوپ این افسانه را قلم می‌زد گمان نمی‌کرد روزی روزگاری چنین افسانه ای در عالم واقع اتفاق بیافتد.
 ...
در ایران خودمان هم مثَل مشابه‌ای هست: 
یزد دوره‌س، گز نزدیکه‌س..
منظور گزِ خوراکی نیست. «گز» در اینجا؛ واحد اندازه‌گیری طول است. مثلاً می‌گوییم: فلانی خیابونو گز می‌کنه»(خیابان را متر می‌کند)
هر شهری واحد اندازه‌گیری (گز) خودش را داشته، همان‌طور که «منِ» خودش را هم داشته‌است. مثلاً «سه منِ تبریز» با «سه منِ» اصفهان فرق داشته‌است.
...
در ضرب‌المثلِ یزد دوره، گز که نزدیکه، منظور این است: تو که می‌گویی فلان چیز را در یزد گز کردم (اندازه گرفتم) و مثلاٍ ۱۰ گز بود، خب درست است که یزد از اینجا دور است اما واحد اندازه گیری (گز) که داریم. بیا همین جا آن را اندازه بگیریم تا به همه ثابت شود که خالی‌بندی نمی‌کنی.
...
«ازوپ» Aesop از نویسندگان اسلاوتبار یونان است که قصه و ترانه می‌نوشت و داستان‌هایش به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده و ناصرخسرو و مولوی هم چند افسانه‌ او را به نظم آورده اند، مانند داستان به شکار رفتن شیر و گرگ؛ روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست...)
...
سایت همنشین بهار 
 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook