تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 8
تمدّن درّه سند؛ و دودمان خاقان‌های نيکوکار  

 
 
 

در قسمت پیش از اساطیر که نماد مشخص روزگاران باستان است، و دنیای پُر رمز و راز آن صحبت شد. به شماری از ایزدان باستان، همچنین به یکی از نمونه‌های مهم هنر سومری - جعبه تزیینی معروف به «استاندارد اور» - که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود و ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد؛ چرخ را بعنوان وسیله نقلیه نشان می‌دهد، هم اشاره نمودم.
اکنون به ۲۵۰۰ سال پيش از ميلاد برمی‌گردیم.

ـــــــــــــــــــــــــ
تمدن دره سند
تمدن دره سند که در اسناد «سومری» به شکل «می ـ لو ـ ها» Meh-luh-ha ثبت شده، تمدنی باستانی مربوط به ۲۶۰۰-۱۹۰۰ پيش از ميلاد است که از بستر رود سند برخاست. در ابتدا در گوجرات، هاريانا و راجستان (در هند) متمرکز بود و بعدها در حوالی سند و پنجاب و تا کلات واقع در بلوچستان پاکستان هم ادامه يافت. بازمانده‌هايی از آن در افغانستان، ترکمنستان و ايران نيز حفاری و کاوش شده‌است.
تمدن دره سند در زمان اوج خود به تمدن هاراپان Harappan Civilization شهرت داشت و در زمرهٔ اولين سکونت‌گاه‌های شهری بوده‌است.
پارچه پنبه‌ای؛ نخستين بار در این دوره بافته شد.
(«بلخ» نیز یکی از کانون‌های تمدن و فرهنگ بشری بوده‌است)
...
اولين سيستم فاضلاب شهری و «موهن‌جو دارو» Mohenjo Daro از شاخصه‌های تمدن دره سند است.
موهن‌جو دارو (به اردو: موئن جودڑو) به معنای تپه مردگان، پايتخت تمدن دره سند در ۲۶۰۰ (پيش از ميلاد) بود و اکنون در ايالت سند پاکستان در ۴۰۰ کيلومتری شمال کراچی قرار دارد که يکی از مشهورترين مراکز گردشگری در آن کشور است.
از اکدیان و پادشاه آن سارگن Šarukinu هم باید یاد کنم. وی از ۲۳۳۴ تا ۲۲۷۹ (پیش از میلاد) در قدرت بود.
...
پیشتر به تمدن «نورته چيکو» قديمی‌ترين تمدن شناخته‌شده در قاره آمريکا، به زیگورات‌ها و پادشاهان «اور» و به تمدن مصر اشاره داشته ام. یادآوری کنم که شهر تِبای Thebes (در کرانهٔ خاوری رود نیل) در نقطهٔ والایی از تمدن در مصر باستان بوده‌است. هومر در کتاب ایلیاد، توانگری شهر تِبای را ستوده‌است.

ـــــــــــــــــــــــــ
دودمان خاقان‌های نيکوکار
نخستين دودمان شاهی در چين، «شيا» يا دودمان خاقان‌های نيکوکار 夏朝 است. اگرچه برخی مورخين در اصل وجود آن ترديد دارند اما شواهد باستان‌شناسی وجود چنين دودمانی را تأييد کرده‌است، کتاب تاريخی معروف چين با نام «شی جی» يعنی ياداشت‌های تاريخی هم بطور روشن از سلسله شيا سخن به ميان آورده‌است.
... 
اين سلسله در قرن ۲۱ قبل از ميلاد تاسيس و در قرن ۱۶ قبل از ميلاد سرنگون شد و حدود ۵۰۰ سال در قدرت بود.
گفته می‌شود ايجاد سلسله شيا؛ نشانگر تغيير جامعه بدوی و ايجاد جامعه با نظام مالکيت خصوصی و ورود چين به جامعه برده‌داری است.
ـــــــــــــــــــــــــ
کنوسوس منطقه‌ای باستانی در کرت
کنوسوس Κνωσός نام منطقه‌ای باستانی‌است در کرت یونان که تا روزگار چیرگی رومیان اهمیت خود را نگاه‌داشته بود. بزرگترین بخش مربوط به عصر برنز (مفرغ) و مرکز سیاسی، فرهنگی و آیینی «تمدن مینوسی» Minoan civilization (تمدن ساکنان جزیرهٔ کِرِت) در منطقه کنوسوس بود. در بخش دهم تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک  از تمدن مینوسی به شرح‌تر گفته‌ام. 

مینوسی‌ها ساکنان جزیرهٔ کِرِت یونان بودند که از آسیای صغیر به آن جزیره مهاجرت کرده بودند. مینوسی‌ها هندواروپایی نبودند و به خود، تمدن و جزیره‌شان به عنوان آسیایی می‌نگریستند. بسیاری از آنچه خرد یونانی نام گرفته از این آسیایی‌تبارها سرچشمه گرفته‌است. از مینوسی‌ها کاخ‌های پیشرفته‌ای برجا مانده که بیشتر در بخش شرقی جزیرهٔ کرت واقع شده‌است. نیکوس کازانتزاکیس در بیشتر آثارش مثل آزادی یا مرگ و گزارش به گرکو (گزارش به خاک یونان) از جزیره کرت و مردم دلیرش که در طول تاریخ بارها و بارها به ابتلاء افتاده اند صحبت کرده‌است.
 

2500 - 2000 BCE
2500 BCE
INDUS CIVILIZATION

In Pakistan and north westIndia. the mysterious civilization that grew up by the IndusRiver was at its height around 2500 BCE, ACROSS the region, a uniform way of life was created - with shared measures and the same pottery styles.
 
Priest king
There is no evidence of kings organized religion in the Indus. However, archaeologists called this imposing statuette the "priest king".
 
Indus lands
The Indus region was big enough to hold both Mesopotamia and Egypt, but we know very little about it.
 
Mohenjo - daro
Indus people built the first large planned cities, using standard-sized bricks.Every house had its own water supply, bath, and toilet. This is a view of the ruins of Mohenjo-daro, the most important Indus city, in what is now Pakistan.
 
2500 BCE
Norte Chico
In Peru, the Norte Chico civilization continued to flourish, lasting until 1800 BCE. Unusually for an urban civilization, the Norte Chico people did not make pottery. There is also no evidence of art.
 
2334 BCE
First empire
In Mesopotamia, King Sargon of the region of Akkad began his conquest of the region of Sumer, creating the world's first empire. As a result. Akkadian, a semitic language, related to Arabic and Hebrew, replaced Sumerian as the language of Mesopotamia.
 
2200 BCE
Chinese Kingdom
According to legends, the first kingdom, ruled by the Xia dynasty, appeared in northwest China. It is thought to have been founded along the Yellow River by Yu the Great.
 
2112 ziggurat of Ur
King Ur-Nammu of Ur(ruled 2112-2095 BCE) made his city the most powerful in Mesopotamia. He also built a great ziggurat temple, dedicated to the moon god Nanna/Sin.
 
2180 BCE
End of the Old Kingdom
Following a period of famine, caused by low Nile floods, the Egyptian Old Kingdom fell apart.
A period of disorder followed, with many rules governing different parts of Egypt.
 
2040 BCE
Middle Kingdom

Mentuhotep II, ruler of Thebes, defeated his rivals and reunited Egypt, beginning the Middle Kingdom, which lasted until 1650 BCE. During this period, the cult of Osiris, god of the dead, become increasingly important.
2100 BCE
Minoan prosperity
On the Island of Crete, in the Mediterranean, a people we call the Minoans flourished. They built large palaces, including a paticulary fine example at Knossos. These were also religious and industrial centres, with workshops for metalworkers and other craftsmen. A wall painting from Knossos (left) shows a ritual in which people leap over a bull and perform acrobatic stunts. It is thought that athletes would grasp the bull's horns and then vault over its back.
 ...
The Minoans are named after Minos, a legendary king of Crete. we do not know what they called themselves.
History Year by Year/Peter Chrisp, Joe Fullman, Susan Kennedy

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook