گفتگو با هوشنگ عیسی بیگلو
آزادی فکر و بیان را برای کسانی که جز ما می‌اندیشند نیز قائل باشیم

https://www.youtube.com/watch?v=guZ5T_KiF1I

 ویدیوی ضمیمه  گفت و شنود کوتاهی است با زنده یاد هوشنگ عیسا بیگلو، زندانی سیاسی زمان شاه و یکی از برجسته ترین اعضای کانون وکلای ایران.
...
آزادی فکر و بیان را برای کسانی که جز ما می‌اندیشند نیز قائل باشیم. آنهایی که دیگران نامیده می‌شوند نیز محق هستند و هر جدایی و کنار رفتنی لزوماً «خسته شدن از مبارزه» نیست.
از این گذشته؛ «زاویه پیدا کردن» در اساس زیبا است و زاویه می‌تواند یک بشارت و گشایش جدید باشد.
سایت همنشین بهار
 
 

 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook