عباس رحیمی و قاعدهِ طلایی
گفت‌وشنود با مختار شلالوند 


 
مختار:
داستان پر از رنج و عبرت عباس رحیمی را از منظر دیگری هم می‌شود نگاه کرد و آن قاعده طلایی است شخص باید جوری با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او همان‌گونه رفتار را داشته باشند...
...
گفتگوهای پیشین
...
سایت همنشین بهار  

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook